Zdjęcie tablicy z brązu, poświęconej pamięci Antoniego i Marii z Grabskich małżonków Piątkowskich z majątku Dębsko, par. Lisków pw. kaliski,
umieszczonej 19.XI.1991 r. naścianie kruchty kościoła w Liskowie (obok wejścia na chór) przez wnuka zmarłych Marka Piątkowskiego z Lublina.
U góry tablicy herby Piątkowskich: Korab i Grabskich: Wczele. Wymiary tablicy 84 cm x 55 cm. Projekt graficzny art. plastyk Marek Piątkowski.