Srebrne Wesele w Dębsku w czerwcu 1937 r. zdjęcie Marii i Antoniego Piątkowskich  z wszystkimi dziećmi (od lewej): Jan, Bronisława, Krystyna, Natalia, Teresa, Stanisław i - pomiędzy rodzicami - Marysia