Maria z Grabskich Piątkowska
(1887-1980)


odzn. medalem "Bene Merenti" nr 2694
nadanym przez Papieża Piusa XI 3.12.1938