Maria Piątkowska, córka Stefana Grabskiego herbu Wczele (syna Konstantego Grabskiego i Anny z Szafarkiewiczów ) i Sabiny ze Śniechowskich herbu Bełty I małżonków Grabskich, ur. 26.12.1887 r. w Woli Droszewskiej gm. Godziesze k/Kalisza.

W Kaliszu ukończyła pensję p. Anny Kozarskiej, a w okresie od 1904 – 1906 Szkołę Gospodarczą w Chyliczkach k/Warszawy. Założyła ją Cecylia hr Zyberk Platerówna, a prowadziła panna Felicja Czyż. Hrabianka Platerówna założyła też pensję w Warszawie przy ulicy Pięknej. Na imieniny Cecylii hrabianki Zyberk Platerówny (22.XI.1904 r.) ułożyła Mama – wówczas 18-letnia panienka, 4-zwrotkowy wiersz, który został odśpiewany przez elewki:

”Dziś uroczystość i święto Twoje,                      Nagroda Twoja pełna w Niebiosach,
więc przyjm życzenia od polskich cór:
           na ziemi ojców wdzięczności hołd,
niech Ci Najwyższy zsyła sił zdroje
               więc nie myśl nigdy o podłych głosach,
i czoło Twoje strzeże od chmur.
                  co na Twą pracę chcą rzucić brud.”

III i IV-ej zwrotki nie może Mama sobie przypomnieć. Powyższe podyktowała mi w czasie mej bytności w Giżycku, w maju 1979 r.

Praktykę odbyła Mama w majątku Kopaszew w Wielkopolsce – ówczesna własność Kazimierza Chłapowskiego herbu Dryja syna Dezyderego Chłapowskiego – generała i polityka, a także wspaniałego gospodarza majątku Turew. Praktyka ta trwała od września 1907 r. – 8.09.1908 r. tj. do dnia nagłej śmierci Babci Sabiny Grabskiej w Woli Droszewskiej. Wtenczas musiała wrócić do Woli, aby zająć się gospodarstwem domowym i młodszym rodzeństwem: 4 siostrami i braciszkiem Janem.

Ślub Marii Grabskiej z Antonim Piątkowskim odbył się w Liskowie 25.06.1912 r. Związek ten pobłogosławił ks. Proboszcz Wacław Bliziński, późniejszy prałat i senator RP. Za aktywną pracę w Akcji Katolickiej została Mamusia odznaczona 3.12.1938 r. medalem papieża Piusa XI "Bene Merenti" Nr 2694. 7.06.1992 r. poświęcone zostało epitafium poświęcone pamięci pracy społecznej Rodziców w Liskowie. Udział brała liczna rodzina. Epitafium z brązu wmurowane jest z lewej strony wejścia do kościoła.

Rodzice mieli 7 dzieci:

     1.       Jan ur. 13.03.1913 r. w Hrubieszowie, + 19.07.2007 r. w Żaganiu

     2.       Stanisław   ur. 30.05.1914 r. w Hrubieszowie + 20.08.1988 r. w Lublinie

     3.       Bronisława ur. 25.03.1917 r. w Rzeczycy n/Dnieprem, + 12.11.2008 r. w Toronto (Kanada),

     4.       Krystyna Zofia ur. 2.06.1920 r. w Liskowie + 12.04.2003 r. w Giżycku

     5.       Natalia Maria ur. 3.07.1923 r. w Dębsku + 2.02.1999 r. w Bydgoszczy

     6.       Teresa Irena ur. 30.03.1926 r. w Dębsku + 3.04.2004 r. w Gnieźnie

     7.       Maria Sabina ur. 2.08.1931 r.  w Dębsku + 29.04.1994 w Bydgoszczy

Po wysiedleniu z Dębska w dniu 6 lipca 1940 r. Rodzice przebywali u najmłodszej siostry Tatusia – Wiktoryny Czech w Brwinowie k/ W-wy (willa przy ul. Pszczelińskiej 55), a następnie na Lubelszczyźnie w Nowosiółkach gm. Moniatycze i Hrubieszowie. Po zakończeniu wojny w Bydgoszczy (od 1947 r.) Sicienku, Poznaniu, Lublinie, Gnieźnie i w Bydgoszczy (od 24.07.60 – 14.9.71). W Giżycku od 14.9.71 r. do śmierci w dniu 3 stycznia 1980 r.

Mimo podeszłego wieku i nadwątlonego zdrowia mama była zawsze aktywna, pracowita, interesująca się zarówno sprawami rodzinnymi jak również społeczno – politycznymi. Do końca prowadziła obszern korespondencję z całą rodziną, nawet i swymi 14 wnukami. Wiele czasu poświęcała na szczegółowe czytanie „Tygodnika Powszechnego”, „Filomaty” oraz dobrych książek. Sprawy starożytnego Rzymu były Jej szczególnie bliskie. Znała dobrze j. francuski, niemiecki, rosyjski i łacinę. Zmarła 3 stycznia 1980 r. w Giżycku, pochowana została w Bydgoszczy na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej 10. w grobie wybudowanym w 1966 r.  gdzie złożone zostały prochy śp. Tatusia. Doczekała się 14 wnuków i 10 prawnuków. Non omnis moriar!

tekst biogramu ułożyła córka , śp. Natalia Sentkowska,
daty uzupełnił wnuk Stanisław Plewako