Hugon Kazimierz Radziejowski (z przydomkiem Kostęka do nazwiska Radziejowski) h. Junosza, syn Szymona Radziejowskiego i Wątrobówny małżonków Radziejowskich, rodzony brat Krzysztofa Kostęka - Radziejowskiego, a stryjeczny brat Matyldy z Kostęka-Radziejowskich Piątkowskiej, córki Franciszka i Amelii Zaruskiej małżonków Radziejowskich, żony Rufina Augustyna Piątkowskiego (ur. 1851, zm. 9.09.1897 w Woli Studziańskiej).

Hugon Radziejowski studia wyższe ukończył na wydziale prawa w Petersburgu. Tam pracował przez długie lata jako adwokat i tam ożenił się z Francuzką z okolic Macon - Jeanne Pochon. Dzieci nie mieli. Był właścicielem majątku Wola Studziańska w pow. Kraśnik w lubelskim.

7.12.1935 r. zmarł w Lublinie i tam został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej (sekcja 27 grób 2) w murowanej katakumbie. Żona zmarła w Liskowie pod koniec okupacji i została pochowana na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

W grobie Hugona Radziejowskiego pochowany został 26.08.1988 prof. Stanisław Piątkowski, dla którego Hugon Radziejowski był wujem ojca, Antoniego Piątkowskiego.

O Radziejowskich z Radziejowic u źródeł rzeki Zhar na Podolu piękny artykuł w Słowniku Geograficznym tom. IX s.466-7 z 1888 r. w którym Szymon Kostęka (w "Słowniku" błędnie Sz. Kostyko) Radziejowski, ojciec Hugona (z dużym prawdopodobieństwem), pisze:  

Radziejowscy na Podolu i ich dziedzice szlachta Radziejowscy nie pozostają w żadnym związku z Radziejowem i Radziejowicami w królestwie polskim, oraz Hieronimem i prymasem Radziejowskimi i stanowią odrębna gałąź szczepu, który się wiekami formował i trwa dotąd.