Uczennice Szkoły Gospodarczej w Chyliczkach k/Warszawy, 
której założycielką była Cecylia hr. Zyberk Plater 

A. Broniewska,      Maria Grabska,        A?. Piątkowska,         J. Kiełpińska              Z. Michnowicz,

 Z. Michnowicz,              A?. Piątkowska,               A. Broniewska,                  J. Kiełpińska               
niżej: Maria Grabska (od 1912 r. Piątkowska)      

Zdjęcie wykonane w dniu 19 kwietnia 1906 r. w zakładzie fotograficznym Ryfferta w Warszawie, róg Królewskiej i Marszałkowskiej No 39, 
 Z opisanego oryginału 2005-06-05 zeskanował  Stanislaw@Plewako.pl wnuk Marii Grabskiej-Piątkowskiej