biogram prof. Pawła Gajewskiego z materiałów opublikowanych przez p. Dariusza Osińskiego:
http://proceramika.blog.onet.pl/2,ID6257230,index.html

GAJEWSKI Paweł

ur.18.12.1889 w Drogojówka (Drogojewka, pow.Hrubieszów?) na Lubelszczyźnie, zm.15.01.1950 Sopot.
Syn Jana i Katarzyny z Zarków, ożeniony z Krystyną z Miłkowskich.

Uczęszczał do Szkoły Przemysłowej w Krakowie i do Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie.
W latach 1908-13 kształcił się w ASP w Krakowie w pracowni W. Weissa; w czasie studiów otrzymał wyróżnienia i nagrody, min trzykrotnie medale sr.
Po ukończeniu Akademii uzyskał w Warszawie stypendia TZSP im J.Simmlera oraz dodatkowe im. Julii Simmler, dzięki którym wyjechał na roczne stypendium do Paryża.

W latach 1918-22 G. był nauczycielem gimnazjalnym w Zamościu, a od 1922 do 1939 uczył w Szkole Sztuki Zdobniczej i Przemysłu we Lwowie. Założył szkoły przemysłu i sztuki ludowej w Putnowicach Górnych, Drohojówce (Drogojewka, pow. Hrubieszów?), Horodle. Był prezesem Związku Dziesięciu Plastyków we Lwowie i prezesem Syndykatu Artystów Plastyków Ziem Południowo-Wschodnich. Od 1925 należał do TZSP w Warszawie.

Malował ol. sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury, portrety, projektował kilimy.
Wykonał polichromię w kilku kościołach i cerkwiach, min w Zwierzyńcu pow. Zamość, w Tarnopolu i w Ładczynie, oraz projekty polichromii do nowej sali Sejmu w Warszawie. Wystawiał w Warszawie w TZSP e latach 1922- 29 (na Salonie otrzymał zaszczytne wyróżnienie), 1931 (wystawa zbiorowa): w IPS-ie w 1930, 1931, 1934; we Lwowie w Pałacu Sztuki w 1924, 1926, 1927, 1928 (wystawa zbiorowa), 1929, 1930 (Salon Wiosenny), 1932, 1933, 1934: w Poznaniu w 1929 na PWK; w Krakowie w TPSP w 1029, 1930, 1034, 1938.

W czasie II wojny światowej G. był więziony w Zamościu, na zamku w Lublinie i w obozach koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau.

Większość jego dorobku artystycznego przepadła. W 1945 G. podjął pracę instruktora sztuk plastycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki - najpierw w Lublinie, potem w Warszawie. Od 1946 był profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie kierował pracowniami tkactwa i tkaniny dekoracyjnej, prowadził ćwiczenia z technologii i organizował warsztaty tkackie i farbiarskie.
Opracował technologię barwników roślinnych, konstruował warsztaty tkackie, zajmował się sztuka ludową.
G. brał udział w wystawach okręgowych ZPAP.

Lwowska Galeria Obrazów - Martwa natura ol.1930r.; Zbiory prywatne we Lwowie - Autoportret, tempera, Portret dziewczynki, tempera sygn.;  Martwa natura, sygn.; u Jana Ziemskiego w Lublinie Portret pani Potockiej, sygn, 1930.

Bibliografia.

Pertiatkowicz A., Sobeski M., Współczesna kultura polska P.1932. - Gajewski- Czy wiesz, kto to jest? pod red. Łozy S., W.1938.-Vollmer, t.2, 1955.- Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku 1945-65 [b.m.1966], s.168, 240-241.-Wiercińska, TZSP.-Wiercińska, TZSP, kat.-Materiały ASP Kraków, 2. Wystawa gwiazdkowa, Związek Legionistów Lw.1924.-Kat.wystawy prac. K.Laszczki, wystawa zbiorowa, Pałac Sztuki, Lw.1926.-Pokaz prac Państwowej Szkoły Przemysłowej, Lw.1927.-Kat. wystawy sztuki, Stanisławów 1927.-Kat.Działu sztuki PWK, P.1929.- Ogólna wystawa bieżąca, TPSP Kr.1929.-Przew. TZSP nr 49, W. 1929 (Wystawa zbiorowa). - Jubileuszowy Salon Krakowski 1930, TPSP, Kr.1930.-90-ta wystawa Tow.Art.Pol.Sztuka..., Wystawa bieżąca..., TPSP, Kr. 1930.-Salon Listopadowy, IPS, W.1930.-Kat.Salonu Wiosennego im. J.Piłsudskiego..., IPS, W. 1031.-IV Salon Zimowy, IPS, W.1934.- Wystawa Wojciecha Weissa i jego uczniów, TPSP, Kr.1939.-Pieszko M.M., Przewodnik po Zamojszczyźnie i okolicy, Zamość 1934, s.54.-Wystawa zbiorowa Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) 1846-1916. Wystaw Morska..., TPSP, Kr.1938.-Kat. vystavki ćastnych sobranij, L'vovskaja Gosudarstvennaja Kartinnaja Galereja, L'vov 1954. Tydz. pol., 1922 nr 14, s.13-14. Spraw. TZSP za 1922, s. 5; 1925, s. 50; 1926, s.64; 1927, s.74; 1928, s. 70; 1929, s.72; 1930, s.66; 1931, s.42; 1932, s.40; 1934, s.45; 1936,s.35; 1937, s.49; 1938, s.56.-Sztuki Piękne, IV, 1927/28 s.355; V, 1929, s.145, 497; VI, 1930, s.201, VII, 1931, z.233; IX, 1933, s. 359; X, 1934, s.135, 257. - Kur.warsz.,1931 z dn. 11 X. - Tyg. il., 1931 półr.II, s..797. IS PAN Warszawa, 

materiały Słownika Artystów Polskich: 
list Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku z 12 VI 1972.

 

AKADEMIA SZTUK PLASTYCZNYCH W KRAKOWIE

Nr.I-M-25-45/53 Nr.88

Ś W I A D E C T W O

Obywatel Gajewski Paweł urodzony dnia 18 grudnia 1888(?) roku w
Drogojówce zapisany był w II. półr. 1908/9, I i II półr.1909/10, 1910/11,
1911/12, 1912/13 jako student zwyczajny do b. Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie. Na podstawie zapisanych w książkach Akademii świadectw z
postępów w naukach oraz złożonych egzaminów, Rada Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uznała studia ob. Gajewskiego Pawła
za równorzędne i odpowiadające wymaganiom regulaminu nauk,
zatwierdzonego rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego z dn. 30 marca 1920 roku Nr. 1889-IV, w myśl
którego studenci b. Akademii Sztuk Pięknych otrzymują świadectwa z
ukończenia pełnego kursu nauk.

Wobec powyższego wydaje się niniejsze świadectwo stwierdzające, że ob
Gajewski Paweł ukończył z postępem b.dobrym pełny kurs nauki malarstwa
w b.Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Kraków dnia.grudnia 1953 r.

Rektor prof. WEJMAN Stanisław

(okrągła pieczęć z orłem b.korony; AKADEMIA SZTUK PLASTYCZNYCH)

http://proceramika.blog.onet.pl/2,ID6257230,index.html