Maria z Grabskich Piątkowska z rodziną w jej majątku Dębsko latem ok. 1928 r. Maria Piątkowska siedzi z najmłodszą wtedy córką Teresą Piątkowską na kolanach, nad nią stoi jej mąż Antoni Piątkowski, od lewej (siedzi) Kazimiera z Szafarkiewiczów Bełżyńska, stoi córka Krystyna później Plewakowa, siedzi Leontyna Piątkowska, siostra Antoniego, stoi córka Natalia, później Sentkowska. Po drugiej stronie siedzi ciocia Zenobia ze Śniechowskich Czerwińska, stoi córka Bronisława później Kinastowska, oraz  siedzi bokiem Maria z Lemańskich Śniechowska, żona Edmunda Śniechowskiego stojącego obok Antoniego Piątkowskiego. W lewo od Edmunda Śniechowskiego stoi Bogna ze Śniechowskich później Kurnatowska, zaś po drugiej stronie od ojca Antoniego i Marii Piątkowskich: Stanisław i Jan Piątkowscy oraz Stach Bełżyński.