Wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w majątku Dębsko w dniu św. Antoniego -13 czerwca 1937 r.
Powyżej - Prezydent I.Mościcki witany przez gospodarza - Antoniego Piątkowskiego,
poniżej - kwiaty wręcza najmłodsza córka Antoniego i Marii Piątkowskich, Marysia,
w głębi stoi przewiązana szarfą córka Krystyna Piątkowska (później Plewakowa)